Ochrana osobních údajů

Ochrana soukromí

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro agenturu Imperial Agency

Zaškrtnutím políčka „souhlasím s zpracováním osobních údajů”  při registraci hostesky/modelky/promotéra, udělujete souhlas agentuře Imperial Agency – Zuzana Šimková, fyzické osobně podnikající na základě živnostenského oprávnění od roku 2013, se sídlem na adrese Prostřední 6830, Zlín 76001, IČO 01672126, se zpracováním a uchování osobních údajů. S ohledem na případnou změnu formy podnikání. V případě změny udělujete také souhlas s poskytnutím údajů zástupcům, kteří by nabyli obchodního majetku.

Detaily o souhlasu ke zpracování a uchování osobních údajů:

Příležitost „Každý zájemce splňující podmínky: věk od 17 let, zkušenosti v hostesingu/promotérství, reprezentativní vzhled, dostává vyplněním registračního formuláře příležitost na: posouzení vhodnosti, relevantnosti a pravdivosti, k zařazení mezi stálé modelky, promotéry a hostesky agentury Imperial Agency. Proces schválení je podmíněn striktními pravidly agentury, která si jej nepřeje zveřejňovat. V případě kladného posouzení a schválení je uchazeči vytvořeno z veřejných registračních údajů portfolio. Neveřejné osobní údaje slouží pouze pro pracovní smlouvy a nutnosti zpracování údajů vyplývajících z obchodního zákoníku, viz pracovní smlouvy aj. V případě záporného posouzení, je registrace nenávratně smazána bez uchování jediného údaje.

Informace plynoucí z registrace: Registrace je dobrovolná a zdarma. V případě schválení vzniká uchazeči veřejný url link s vlastními veřejnými údaji a jeho sebeprezentací, kterou může sdílet dle potřeby. Jméno jako citlivý údaj nahrazuje ID. Uchazeč tak získává možnost prezentování se v „katalogu“ na webových stránkách: https://www.imperialagency.cz/fashion/modelky mezi ostatními hosteskami modelkami a promotéry a umožňuje tak klientům a potenciálním klientům Imperial Agency volbu portfolia právě pro jejich akce založené na hostesingu, promotérství a modelingu ve spolupráci s Imperial Agency. Uchazeč touto registrací souhlasí se zasíláním pracovních nabídek do sms, mobilního telefonu nebo do e-mailu který uvedl.

Nesouhlas: Schválená hosteska, modelka, promotér má právo kdykoliv zažádat o nový nesouhlas se zpracováním údajů a to učiněním možnosti volby ve svém vlastním portfoliu po přihlášení. Nesouhlasem bude veřejné portfolio smazáno – po ověření agentury. V případě, že hosteska, modelka, promotér ještě s agenturou neuzavřeli žádnou pracovní smlouvu a nenaskytly se žádné jiné povinnosti v obchodním zájmu, je možné smazat i osobní údaje. Pokud vznikl již pracovněprávní vztah, údaje je nutné archivovat dle obchodního zákoníků.

Zpracování a uchovávání osobních údajů se týká veškerých údajů uvedené do registrace včetně veřejně publikovatelných údajů vytvářející portfolio, tak i neveřejných osobních údajů.

Veřejné údaje tvořící portfolio: kategorizace hosteska/modelka/fotomodelka promotér, přidělené ID číslo, vlastní popis získaných zkušeností a schopností, oblast (místo působení), řidičské oprávnění, automobil k dispozici, výška, váha, míry, konfekční velikost, velikost obuvi, velikost trička, velikost kalhot, velikost šatů, barva vlasů, délka vlasů a barva očí. Včetně Vašich fotografií, které nahráváte dobrovolně a s Vaším souhlasem a vědomím pravomoci publikace.

Tyto údaje jsou veřejné z důvodu: Neobsahují citlivé údaje a všechny tyto údaje reprezentují modelku/hostesku/promotéra, kterému bylo přiděleno vlastní unikátní ID. Tyto údaje jsou nutné a to z preferenčních důvodů našich klientů a potenciálních klientů, kteří si na základě priority parametrů objednávají reprezentativní služby v podobě hostesingu/modelingu/promotérství.

Neveřejné osobní údaje: Jméno, příjmení, (ičo/dič v případě spolupráce na ŽL), telefon, datum narození, rodné číslo, číslo občanského průkazu, status studenta, pohlaví, e-mail, adresa trvalého bydliště, adresa přechodného bydliště, bankovní spojení.

Důvody a nutnosti osobních údajů:

 • Jméno a příjmení – důvodem je obchodní rejstřík a pracovněprávní vztah
 • IČO/dič v případě spolupráce na ŽL telefon - důvodem je obchodní rejstřík a pracovněprávní vztah
 • datum narození – důvodem je požadavek klientů na věkovou hranici např při zodpovědnosti s penězi, nebo při propagaci alkoholových výrobků a splňování norem dle etického kodexu
 • rodné číslo - důvodem je obchodní rejstřík a pracovněprávní vztah
 • číslo občanského průkazu - důvodem je obchodní rejstřík a pracovněprávní vztah při výjezdech na zahraniční akce a při spolupráci s osobami, které nemají trvalý pobyt v České republice. V případě trvalého pobytu v České republice a nezájmu spolupráce na zahraničních akcích, je možnost číslo OP neuvézt a uvézt místo něj 00000000
 • status studenta důvodem je obchodní rejstřík a pracovněprávní vztah
 • pohlaví - důvodem je rozlišitelnost při preferencích našich klientů
 • e-mail - důvodem je zasílání informací o chodu agentury, přidělení ID, pracovních nabídkách, instrukcích k akcí a pracovním smlouvám
 • adresa trvalého bydliště - důvodem je obchodní rejstřík a pracovněprávní vztah
 • adresa přechodného bydliště -důvodem je obchodní rejstřík a pracovněprávní vztah
 • bankovní spojení - důvodem je obchodní rejstřík a pracovněprávní vztah (vyplácení mezd je vždy a pouze na účet na základě obdržení podepsané docházky)

Přístup k veřejným i neveřejným údajům po přihlášení do portfolia: Hosteska, modelka a promotér se přihlašují do portfolia, stejně jako při registraci. Přístup to portfolia mají pouze osoby, které portfolio založily, Agentura Imperial Agency (ve složení: Zuzana Šimková, koordinátoři, personální odd.) Ti jej mohou upravovat, pozměňovat na základě svých kompetencí a zaručují se, že skutečnosti budou uvádět vždy pravdivě na základě aktuálnosti. Aktuálnosti se rozumí současný stav: vzhledu, konfekce a všech parametrů včetně osobních údajů uvedených v portfoliu.

Přístup ke konkrétním osobním neveřejným údajům jako je jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa a město bydliště a to zasláním ve formě ústní, elektronické či jiné formě získávají i klienti Imperial Agency a to v případech: když hosteska/modelka/promotér odsouhlasila pracovní nabídku daného klienta. Tyto údaje získává také další spolupracující hosteska/modelka/promotér. Údaje slouží pro zkontaktování mezi spolupracujícími subjekty a v případě nutnosti jmenné akreditace podatelů akcí.

Za tyto osobní údaje odpovídá pověřenec jmenovaný agenturou. Údaje budou zpracovány dle výše uvedeného znění a uchovávány v souladu s pravidly GDPR jak v místě tak i čase nezbytně nutném.

Souhlas s těmito údaji je dobrovolný. Bez souhlasu se zpracováním dat však nelze spolupracovat na základě obchodního zákona, pravidel agentury, a nelze vytvořit portfolio. Od souhlasu je však možné libovolné odstoupení na základě nového podnětu „nesouhlasím se zpracováním dat“