Dokumenty

Docházka

Instrukce k vyplnění: Docházku vyplňujete pečlivě a uvádějte pravdivé časy. Platná docházka je: řádně vyplněná  + podepsaná pracujícími hosteskami/modelkami/promotéry + zodpovědnou osobu

Sleva poplatníka daně

 • ke stažení v pdf, neboli "růžové prohlášení" je nutné podepisovat osobně u koordinátora na akci, ńebo zasílat poštou na podtrženou adresu uvedenou níže.

Podmínky k vyplnění:

 • Prohlášení se uplatňuje vždy pouze na měsíc, ve kterém se koná konkrétní akce.
 • Toto prohlášení můžete podepsat pouze 1x měsíčně, tzn že jinde jej tentýž měsíc nemůžete podepsat(uplatnit)
 • Díky podepsání tohoto prohlášení Vám bude uplatněna sleva poplatníka daně a nebude vám stržena daň.
 • Pokud prohlášení nepodpíšete, nemůžete nebo jej máte podepsané již jinde, bude vám ve výplatě stržena 15% daň která putuje na finanční úřad. Na konci roku si ale můžete zažádat o zaslání potvrzní z příjmu a tyto příjmy poté dáte své vlastní účetní nebo účetní kanceláři, která vám vyhotoví daňové přiznání za celý rok a slevy které vám byly strženy se vám s nejvějtší pravděpodobnosti vrátí
 • V případě, že podepisujete prohlášení a jste student, je nutné doložit potvrzení o studiu
 • Potvrzení musí být vypsáno a podepsáno ručně a nelze zaslat emailem, ale použe poštou originál.

Instrukce k vyplnění:

 1. Vyplňte ručně  hlavičku: Jméno, přijímení, rodné číslo, (v případě jiné národnosti je nutné vyplnit i 2.typ dokladu OP/PAS), Adresu, město a PSČ
 2. Prohlášení vyplňuji pro: Zuzana Šimková, Imperial agency, Prostřední 6830, Zlín 76001
 3. Oddíl 1:  škrtněte - neuplatňuji + uveďte aktuální rok
 4. Pokud studujete: doložte potvrzení o studiu + vyplňte oddíl 2 d): uveďte školní rok (příklad: od 09/2016 do 06/2017)
 5. Další strana, oddíl: Potvrzuji pravdivost a úplnost údajů uvedených v tomto prohlášení: Za zdaňovací období: měsíc akce/rok + za datum: datum akce + za podpis: Váš vlastnoruční podpis. (příklad: Na zdaňovací období 09/2016, datum 20.9.2016, Podpis: Machová)